Keetec GPS Sniper spĺňa požiadavky smernice RED

Keetec GPS Sniper spĺňa požiadavky smernice RED

Lokalizator Keetec GPS Sniper spĺňa aj náročné požiadavky Európskej Únie na rádiové vysielanie podľa novej smernice RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU s cieľom zabezpečiť efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra a tak predchádzať škodlivému rušeniu.

Vyhlásenie o zhode vydané TSS Group a.s. žiadajte u svojho predajcu.