Úprava funkčnosti mobilnej aplikácie KEETEC GPS SNIPER

Úprava funkčnosti mobilnej aplikácie KEETEC GPS SNIPER

Vážený používatelia Keetec GPS SNIPER.
Vzhľadom na skutočnosť, že začiatkom roka 2019 spoločnosť Google výrazným spôsobom zmenila pravidlá pre prístup mobilných aplikácií k čítaniu a zasielaniu SMS správ, bola naša spoločnosť nútená upraviť funkčnosť mobilnej aplikácie KEETEC GPS SNIPER určenej pre operačný systém ANDROID.
Nakoľko nové pravidlá neumožňujú zasielanie SMS príkazov a prijímanie SMS notifikácií na pozadí, je od verzie 3.0 potrebné osobitné potvrdenie odoslania každého SMS príkazu. Prijaté notifikácie sú od tejto verzie dostupné výlučne ako prijaté SMS.
V praxi to znamená, že pokiaľ ste používateľom systému KEETEC GPS SNIPER, na komunikáciu používate mobilné zariadenie s operačným systémom Android a Vaša aplikácia sa aktualizovala na verziu 3.X, na správne použitie systému dodržte nasledujúce kroky.

Tieto a ďalšie podrobnosti o pravidlách nájdete v nasledovnom linku: https://play.google.com/intl/sk/about/developer-content-policy-print/

Príklady použitia:

Odoslanie požiadavky na lokalizáciu vozidla:
Po kliknutí na ikonu „Lokalizovať“  sa automaticky otvorí aplikácia „správy“ kde je potrebné následné potvrdenie odoslanie SMS v predpísanom tvare 4321 ?.

Rovnaký postup je potrebné dodržať pre všetky odosielané príkazy.

Prijatie notifikácie:
Prijatú notifikáciu je možné nájsť výlučne ako prijatú SMS

clanok-google-3

Vzhľadom na zmeny v spoločnosti GOOGLE je rovnako možné, že aplikácia KEETEC GPS SNIPER v kombinácií s jednotkami staršieho dáta, po spomenutej aktualizácií neumožnia otvorenie URL adresy pre určenie polohy.
V praxi to znamená, že po kliknutí na URL adresu v prijatej SMS správe, aplikácia GOOGLE MAPS zobrazí chybové hlásenie „k tomuto webu sa nedá pripojiť“

clanok-google-4

Riešenie č.1
Ručná úprava URL adresy:
Vymažte text „WWW.“  zo spomenutej URL adresy

google-clanok2

Riešenie č.2
Update softvéru v riadiacej jednotke KEETEC GPS SNIPER:
Kontaktujte svoje montážne stredisko pre dohodnutie postupu.

Riešenie č.3
Použitie staršej verzie aplikácie:
Staršia verzia aplikácie zaručí plnú funkčnosť Vášho systému, tak ako ste na to boli zvyknutý doposiaľ. Pre stiahnutie aplikácie kliknite na link:  https://file.tssgroup.sk/aa/GPS_Sniper_2.8.apk

POZNÁMKA: Pred inštaláciou je potrebné odstránenie pôvodnej verzie aplikácie z Vášho mobilného telefónu.