Online monitoring KeetecSAT

Online monitoring KeetecSAT

Ak hľadáte online riešenie

Naša spoločnosť poskytuje online monitoring pre osobné, nákladné vozidlá alebo pracovné stroje pod značkou KeetecSAT.

KeetecSAT

GPS monitoring KeetecSAT patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce online satelitné sledovacie systémy na slovenskom a českom trhu. Je určený na monitorovanie polohy vozidiel, pracovných strojov a osôb. Pre užívateľa prináša KeetecSAT jednoduchú obsluhu, prístup k dátam cez prehľadné web rozhranie umožňujúce pripojenie sa prostredníctvom internetu a množstvo užitočných funkcií zameraných na správu vozového parku.

ksat-printscreen

GPS monitoring KeetecSAT je autorským produktom spoločnosti TSS Group a.s. Na jeho vývoji pracuje tím softvérových špecialistov, ktorých úlohou je programovať nové funkcionality rozhrania KeetecSAT a zapracovávať požiadavky pri tvorbe nových produktov.

Druhou významnou zložkou vývojového oddelenia sú hardvéroví špecialisti, ktorí sa podieľajú na vývoji jednotlivých hardvérových komponentov potrebných na fungovanie jednotlivých produktových riešení.

Predaj produktových riešení KeetecSAT zabezpečuje tím obchodno-technických zástupcov a autorizovaných partnerov, prostredníctvom ktorých zabezpečujeme montáž a servis riešení.

 

Pre viac informácií ohľadne GPS online monitorovacieho systému KeetecSAT, kliknite na stránky gpsmonitoring.sk